KARLSHAMNS MRK
 
Välkomna till Karlshamns MRK!
Sidan håller just nu på att omarbetas och under tiden hänvisar vi till vårt forum och vår Facebookgrupp.
 
karlshamnmrk.forum24.se
 
www.facebook.com/groups/karlshamns.mrk
 
Årsmöte 2015
Extra Årsmöte Karlshamns MRK 2015
Viktiga punkter skall avhandlas:
# Val av ny Ordförande
# Val av ny Sekreterare
# Val av ny(a) Ledamot(möter) och ev Suppleant
Hoppas innerligt på en bra uppslutning lördagen 12 september kl 13:00 i stugan vid banorna.
 
Medlemsavgiften ska vara inbetald innan årsmötet för att äga rösträtt vid årsmöte.
Skrivelser / förslag ska vara tillhanda styrelsen senast 2 veckor innan mötet.
 
Varmt välkomna!
Styrelsen Karlshamns MRK