KARLSHAMNS MRK
 
Välkomna till Karlshamns MRK!
Sidan håller just nu på att omarbetas och under tiden hänvisar vi till vårt forum och vår Facebookgrupp.
 
karlshamnmrk.forum24.se
 
www.facebook.com/groups/karlshamns.mrk
 
Årsmöte 2015
Extra Årsmöte Karlshamns MRK 2015
Viktiga punkter skall avhandlas:
# Val av Ordförande
# Val av Sekreterare
# Val av Ledamot
# Val av Suppleant
# Val av Revisor
# Val av Valberedning
Det är av yttersta vikt att medlemmarna deltar på detta Årsmöte.
Hoppas innerligt på en bra uppslutning lördagen 21 mars kl 13:00 i stugan vid banorna.
 
Givetvis bjuder klubben fika med tillbehör, även grillen startas upp och bjuder på flera läckerheter!
 
Medlemsavgiften ska vara inbetald innan årsmötet för att äga rösträtt vid årsmöte.
Skrivelser / förslag ska vara tillhanda styrelsen senast 2 veckor innan mötet.
 
Varmt välkomna!
Styrelsen Karlshamns MRK